Online afspraak inplannen

Kies uw filiaal

Macula Degeneratie

Macula degeneratie is een aandoening van het centrale gedeelte van het netvlies. Vaak wordt macula degeneratie 'slijtage' van het netvlies genoemd.

AMD

Macula degeneratie is een slijtage van het netvlies waarbij de helderheid van het zicht en de gevoeligheid voor licht afneemt. Het komt voor in twee vormen; de natte vorm en de droge vorm. Daarbij is macula degeneratie vaak erfelijk en zorgt geleidelijk voor een aantal symptomen.
Symptomen zijn:

• Slechter zicht
• Wazig kijken
• Minder contrast
• Meer tijd nodig voordat iets gezien wordt
• Overgevoelig voor licht
• Vervorming

Is er iemand in uw familie die macula degeneratie heeft? Dan is het altijd goed om een ooggezondheidsonderzoek in te plannen bij een van onze optometristen.

U kunt ook een eenvoudige thuistest doen, de zogeheten Amslertest. Bij een vroegtijdige opsporing en behandeling kan het nog aanwezige gezichtsvermogen in een deel van de gevallen behouden worden. Doe daarom de Amslertest afgebeeld op deze PDF.

Herhaal de test regelmatig en zorg dat u de signalen herkent!