Wat is glaucoom?

Glaucoom is een oogziekte waarbij de zenuwvezels van de oogzenuw geleidelijk aan verloren gaan. Deze oogzenuwvezels leiden het beeld dat het oog vormt naar de hersenen. Bij glaucoom ontstaat er schade aan de zenuwvezels en de oogzenuw. Dit leidt tot uitval van het gezichtsveld  (gezichtsveld defecten)  en kan leiden tot koker zien en zelfs tot blindheid leiden.  Een belangijke risicofactor is de oogdruk.  Als er verlies van oogzenuwvezels optreedt, kan de oogarts dat zien omdat de oogzenuw er geleidelijk anders gaat uitzien (de oogzenuw wordt uitgehold: ’geëxcaveerd’).Als de ziekte niet of onvoldoende wordt behandeld zullen de gezichtsveld defecten groter worden en kan in een laatstadium ook het scherpe zien worden aangetast.

Meestal treedt glaucoom op in beide ogen, hoewel het ene oog erger aangedaan kan zijn dan het andere.

Oogdruk

De bolvormvan het oog wordt mede in stand gehouden doordat binnen in het oog vocht wordt geproduceerd, dat kamerwater wordt genoemd. Dit oogvocht heeft niets te makenmet het uitwendige traanvocht. De hoogte van de oogdruk is afhankelijk van het evenwicht tussen aanmaak en afvoer van het kamerwater. Te hoge oogdruk kan ontstaan wanneer de afvoer van kamerwater wordt belemmerd. Een tijdige opsporing van glaucoom is belangrijk. Een goede behandeling kan verder aantasting van de oogzenuw beperken of zelfs stoppen.

Wat kunt u doen?
U kunt regelmatig uw oogdruk laten meten in de zaak; u kunt ook een foto laten maken (fundusfoto) van de binnenzijde van het oog en de oogzenuw om te zien of er afwijkingen zijn.