HoorBox en Hoor Service Plan

Uw hoortoestellen zijn een waardevol bezit. Wij vinden het belangrijk dat u zorgeloos kunt genieten.
Speciaal daarvoor hebben wij diverse service- pakketten. Hiermee weet u zeker dat u de juiste reinigingsproducten voor uw toestel gebruikt en dat uw hoortoestel op de juiste manier verzekerd is voor lang draagplezier.

De HoorBox bevat de volgende artikelen/diensten:

 

Droogapparaat

Vocht is één van de grootstevijanden van een hoortoestel. Dit moderne droogapparaat voor dagelijks gebruikhoudt uw toestel(len) in meest optimale conditie. Vocht en bacteriën krijgen zomin mogelijk kans om de werking van uw toestel(len) te beïnvloeden.

Batterijenen batterijtester

Dejuiste batterijen op voorraad en een handige batterijtester om het energiepijlte controleren.

Diverseschoonmaakmiddelen

Wijvoorzien u met de Hoorbox van alle reinigingsmiddelen die u nodig heeft voor uwhoortoestel(len) en eventuele oorstukjes.

Reserveonderdelen

Indienhet toch voorkomt dat er iets gebeurt en u kunt niet bij ons langs heeft ualles bij de hand om kleine reparaties zelf uit te voeren om weer goed tekunnen horen.

Garantie

Uwhoortoestel heeft 2* jaar fabrieksgarantie op technische defecten vanaf deaankoopdatum.

Metde HoorBox krijgt u 3 jaar aanvullende garantie. In totaal 5 jaar.

Eenkleine reparatie, zoals slangetjes vervangen of filters verwisselen, wordt inde winkel uitgevoerd. Bij overige reparaties zal het toestel worden opgestuurdnaar de fabrikant. Hier zijn gedurende 5 jaar geen kosten aan verbonden.

*Bij zorgverzekeraar CZ zijn 3 jaar(beperkt) aanvullendinbegrepen

Verzekeringvan uw toestel(len)

Uwhoortoestel is door ons verzekerd voor verlies, diefstal en onherstelbarebeschadiging.  Deze verzekering isinbegrepen in de Hoorbox en geeft vergoeding bij een vervangend hoortoestel.

Devergoeding van de oorspronkelijke aankoopprijs is aflopend en bedraagt:

1-ste½ jaar 90%            2-de ½ jaar 80%

2-dejaar 60%                  3-de jaar 45%

4-dejaar 35%                  5-de jaar 20%

Jaarlijksecontrole en bijstellen

Elkjaar ontvangt u een oproep voor een gratis controle van uw hoortoestellen.Natuurlijk bent u ook tussentijds altijd welkom voor bijzonderheden of gewooneen kopje koffie.

 

Wij bieden een HoorServicePlan:

Met Hoorbox en blijvend aanvullendeservice:

-         Géén aanschafkosten

-         Al uw benodigde batterijen

-         Alle vervangende onderdelen

-         Aanvulling van alle benodigdheden

 

Deze totaalservicebieden wij aan:

Bij 1toestel: € 9,95 per maand*.

Bij 2toestellen € 14,95 per maand*.

 

Indienu liever een eenmalige startset wenst bieden wij de Hoorbox:

Bij 1 toestel: € 295,00

Bij 2 toestellen € 439,00

 

Alle voorwaarden gelden per 01-02-2016
* Maandbedragen HoorServicePlan hebben een minimale looptijd van 48 termijnen en zijn daarna per maand opzegbaar