Klachten

Wanneer je niet goed meer hoort wat er om je heen gezegd wordt, dan biedt een hoortoestel (gehoorapparaat) uitkomst. Wat zijn de oorzaken van slechthorendheid, wat voor soort hoortoestellen zijn er verkrijgbaar en welk gehoorapparaat is het meest geschikt voor jou? Naar schatting heeft één op de tien Nederlanders last van een verminderd gehoor en is dus in meer of mindere mate slechthorend. 

Oorzaken slechthorendheid
  • Slechthorendheid kan verschillende oorzaken hebben, zoals: 
  • beschadiging als gevolg van veel lawaai
  • medicijngebruik
  • ouderdom 
Je kunt al op jonge leeftijd last hebben van slechthorendheid. Het komt zelfs bij pasgeborenen voor. Erfelijkheid speelt daarbij een rol. Meestal vindt de slechthorendheid geleidelijk plaats. Wij kunnen gemakkelijk vaststellen of en in welke mate je slechthorend bent en hierin adviseren